Algemene voorwaarden nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief

  • Door toestemming te geven ontvangt u enkel en alleen de nieuwsflits van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe.
  • De nieuwsflits verschijnt maximaal 4 (vier) keer per jaar.
  • In de nieuwsbrief zullen o.a. informatieve, redactionele, vermakelijke stukken staan. De inhoud is telkens wisselend en zal afhankelijk van informatie opgevuld worden met reclame welke direct of indirect huisdier gerelateerd zijn.
  • De nieuwsbrief zal enkel en alleen via de mail worden verspreid. Er zal geen papieren versie van de nieuwsbrief kunnen worden opgevraagd. Ook zal de nieuwsbrief niet via onze mediakanalen worden verspreid.
  • Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar dvbvalleienveluwe@gmail.com met hierin uw vraag.
  • De toestemming is niet gekoppeld aan het verkrijgen en/of gebruik maken van onze diensten.

Stopzetting

  • Als u de nieuwsflits van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe niet meer wenst te ontvangen kunt u zonder opgave van deze een mail sturen naar dvbvalleienveluwe@gmail.com

Bovenstaande voorwaarden zijn opgesteld om misbruik te helpen voorkomen. Onder voorbehoud van eventuele fouten.