Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.dierenvoedselbankvalleienveluwe.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van de informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe garandeert niet dat aan de haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties van uitingen van Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stichting Dierenvoedselbank vallei & Veluwe daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Naamsvermelding bij foto’s

Bij sommige foto’s hoort een naamsvermelding erbij. Bijvoorbeeld de foto van gemeente Renkum: Door CarelS – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63356796.