Missie en doel

Wat onze missie en ons doel is leest u hier.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel om, geheel belangeloos, mensen die in de financiële moeilijkheden zijn geraakt (tijdelijk) te ondersteunen zodat zij hun huisdier kunnen behouden, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van ondersteuning in de vorm van voedsel, alsmede het op andere wijze ondersteunen van huisdieren van cliënten in de vorm van advies, speeltjes, manden en/of kooien, bodembedekking, verzorgingsartikelen en alle overige huisdieraangelegenheden.

Missie van de stichting

Het is onze missie om alle huisdieren in de door ons dekkende gemeentes niet de dupe te laten worden van de financiële tekortkomingen van hun baasjes. Door het versterken van onze banden met sponsoren en donateurs trachten wij deze missie te blijven volbrengen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe blijft in de toekomst de strijd aangaan met de crisis, dit om huisdieren een beter leven te kunnen geven. De Stichting probeert met kleine stappen vooruit te gaan dat heeft zich geleid tot de volgende doelstellingen en bevindingen over de komende 4 jaar:

  • Het aantal mensen met huisdieren stijgt.
  • Gezien de crisis is het vooruitzicht dat de hulp aan huisdieren blijft, de hulp die in de toekomst nodig is zal naar verwachting zelfs toe nemen.
  • Gezien de aanvragen welke op moment van schrijven op korte termijn zijn binnengekomen tracht de stichting eind 2025 minimaal 150 gezinnen uit de door ons dekkende gemeentes te kunnen voorzien van ondersteuning van hun huisdieren. Dit aantal is uiteraard afhankelijk van de financiële middelen en donateurs welke de stichting tot zijn beschikking heeft.
  • De Stichting wil een vast ‘’team’’ van bedrijven en particulieren om zich een bouwen welke ingeschakeld kunnen worden indien nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsors, drukkers, lokale kranten, radio, scholen etc. etc.
  • Het binden van vrijwilligers en ambassadeurs.
  • Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe wil een vast team van vrijwilligers welke ingezet kunnen worden voor diverse doeleinden.

Indien u het gehele beleidsplan wilt inzien neemt u dan contact met ons op.